dr Alina Gleska

Instytut Matematyki
Wydział Elektryczny
Politechnika Poznańska

e-mail: alina.gleska@put.poznan.pl
alinag77@wp.pl