Statystyka opisowa

Descriptive statistics

Mathematics

Matematyka

Wykład 1

Lecture 1

Sequences

Liczby zespolone

Wykład 2

Lecture 2

Functions

Ciągi

Wykład 3

Lecture 3

Continuity

Funkcje

Wykład 4

Lecture 4

Derivative 1

Granice funkcji

Wykład 5

Lecture 5

Derivative 2

Ciągłość

Wykład 6

Lecture 6

Infinite integrals

Pochodne cz. 1

Wykład 7

Lecture 7

Finite integrals

Pochodne cz. 2

Wykład 8

Lecture 8

 

Całka nieozn. cz. 1

Wykład 9

Lecture 9

 

Całka nieozn. cz. 2

Wykład 10

Lecture 10

 

Całka oznacz. cz. 1

Wykład 11

Regresja

Lecture 11

 

Całka oznacz. cz. 2

Całka niewłaściwa

 

 

 

Szeregi liczbowe

 

 

 

Macierze

 

 

 

Wyznaczniki

 

 

 

Układy Cramera

 

 

 

Eliminacja Gaussa